chauvin trial resources

Self-Care

City of Minneapolis

  • English – Trial Support & Safety
  • Spanish – Apoyo y Seguridad durante el Juicio
  • Somali – amaanka-iyo-taageerada-dhageysiga-maxkamadda/
  • Hmong – Xov Xwm thiab Kev Nyab Xeeb Txog Rooj Plaub
  • Oromo – Deggersa Qorannoo Yakkaa fi kan Nageenyaa

Minneapolis Downtown Council